ආදරයේ සැනසීම

ඉර හිතුවේ හැංගෙන්න
කළුවරට ඉඩ දෙන්න සද පැතුවේ ළං වෙන්න තරු අහස සරසන්න ඔබ හිතුවෙ වෙන් වෙන්න
මගේ දෑස් හඞවන්න මම පැතුවේ ළං වෙන්න ඔබෙ හිතම සනසන්න

ආදරයේ නැවුම් නිසදැස් ,කවි සංකල්පනා, සමග හමුවෙමු

ඔබට ඔබේ සිත හදුනා ගත හැකිද ??????????

  • සිත අතරමං වෙලා රූදුරැ ගිම්හානයේ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ආදරය කොතනද විරහ වේදනාවත් ඔහු පසු පස හඹා ඒවී

නුරාව වෙනුවට ඉදුනිල් දෙනයන
දයාව වෑහෙනවා...
සිනාසුණෙමි මම අවිහිංසක ඇය
කෝල බැලුම් හෙළුවා...

හිරුට සදුට නොකියා හොර රහසේ..
කාලය වියැකෙනවා.
නෙත් අදහන්නට බැරි ලෙස රූසිරි
කෙමෙන් මැකී යනවා..

පෙර දිනයක මා පෙම් කළ යුවතිය......
සිය පුතු නලවනවා...
මගේම ගීයක් නැළවිලි ස්වරයෙන්..
ඈතින් මතුවෙනවා..