මිනිසෙකුගේ ජීවිතයට ගැහැනියක් බලපාන හැටි නිකමටවත් හිතිල තියනවද?

ඕව් සමහරුන්ව කන්නෙත් ගැහැනු, සමහරුන්ව හදන්නෙත් ගැහැනු,
අහම්බෙන් අන්තර්ජාලයේ දැක්ක ලස්සන වැකි කිහිපයක් දැකල මට හිතුන ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනෙ කියල...පොඩ්ඩක් බලන්න ලස්සනද කියල
මං ඉපදුනු වෙලේ මාව අල්ල ගන්න,
උනුසුම දෙන්න ගැහැනියක් ළග හිටිය...
ඒ තමා 
මගේ අම්ම


I was born,
a woman was there
to hold me : -My Mother-


ළදරුවෙකු ලෙස මා වැඩෙද්දී,
මාව ‍රැකබලා ගන්න,
සෙල්ලම් කරන්න ගැහැනයක් සිටියා.....
ඒ තමා මගේ

සහෝදරිය..


I grew as a child,
A woman was there
to care for me, to
play with me : -My Sister-


මං පාසල් යන විට මට ඉගෙන ගන්න,
උදවු කරන්න ගැහැනියක් සිටියා.
ඒ තමා මගේ
ගුරුතුමිය


I went to school,
A woman was there
to help me learn : -My Teacher-

මා අධ්‍යර්යමත් වන විට,
මා මං මුලා වන විට, මට ප්‍රශ්න විසද ගන්න ,
හැමවිටම මට ශක්තිය ලබා දෙන්න ගැහැනියක් සිටියා..
ඒ තමා මගේ
බිරිද


I became depressed, whenever I lost.
A woman was there
to offer a shoulder : -My Wife-
මං සැරපරුෂ වන විට,
මගේ හදවත උනුකරන්න ගැහැනියක් සිටියා..
ඒ තමා මගේ
දියනිය

I became tough,
A woman was there
to melt me : -My Daughter-මා මියැදෙන විට මාව බාර ගන්න ගැහැනියක් ඉදීවි,
ඒ තමා මගේ
ම්ව්බිම


I am dying,
A woman is there to
absorb me in : -My Motherland-4 comments:

Tharindu Darshana Wikramasinha said...

maxxa macha.....

sudath said...

බලන් යනකොට එකත් ඇත්ත තමා.......

Ruwan bhagya said...

maxxa macn ........

Anonymous said...

I saw this on another one..

Post a Comment