!.....::::: _-_-_- පින් මදි වී -_-_-_ :::::.....! සඳ කිඳුරු ජාතකයේ
සඳ කිඳුරා හා කිඳුරිය
ලෙස ඉන්නට සසරේ
පෙරුම් පුරමු කියා
දෙ අත් බැදන් 
ඔබ මට දිවුරුවාට...
එක්ව දෑත් බැදී ඉන්න
අපි දෙන්නා
සසරේ කරපු පින්මදි........

1 comments:

sindarella said...

hmmm adare karanna,adare labanna witharak pin thibila madi...jeewithe purawatama ekata inna godak pin karala thiyenne one...

Post a Comment