!....<:::::.....: අසම්මතයේ පෙම්වතුන් :......:::::>....!

අසම්මතයේ පෙම් කතාවක
පෙම්වතී ඔබ පෙම්වතා මම
පරම පවිතුරු අපේ සෙනෙහස
අසම්මතයේ සම්මත ව කිම...?


ඔබට මා නැති මටද ඔබ නැති
ලෝකයක් ගැන හිතන්නත් බැරි
මළානික හිරු නික්ම යන තුරු
අතින් අත අරගෙන සිනාසෙමු

රෝස මලකින් බමරු යන ලෙස

ඔබ ව තනිකර යන්න නම් බැරි
අපට අප හැර යන්න වුව ද
සිහින අරණක අපි අපේ වෙමු...............!

2 comments:

!_සංකල්ප_! said...

ඔබගේ අදහස් වලට ඉඩ දෙන්න..............!

Lahiru Udayanga said...

ලස්සනයි සහෝ

අසම්මත කියලා දෙයක් තියෙන්නේ පවතින සමාජරටාවට සාපේක්ෂවනේ.ඉතින් ඒ හන්දා ඹයාලා දෙන්නට සාපේක්ෂව මේ පෙම් කතාව සම්මතයක් කරගන්න.

Post a Comment